Chương trình bán phiếu quà tặng
Chương trình "Bán phiếu quà tặng" giảm 10 - 20%
Giá  200.000vnđ giờ chỉ còn 180.000đ  &  500.000vnđ giờ chỉ còn 400.000đ

                                 
Sử dụng không thời hạn
                                                    Sử dụng cho tất cả các dịch vụ
                                                     Sử dụng tại 5 chi nhánh ở HCM
Hotline giao phiếu tận nhà: 0913.167.006